Bryter ned barrierene for
å løse verdens problemer.
 

Utvikling av tiltakene

Prosesser for å utvikle innholdet i Simpols policyer vil først iverksettes når tilstrekkelig støtte for Simpol som prinsipp er uttrykt fra politikere rundt om i verden. Simpols politikk-innhold vil, når den tiden kommer, utvikles av innbyggerne gjennom prosesser som arrangeres av hver nasjonale Simpol-organisasjon, under oppsyn av International Simultaneous Policy Organisation.

Innbygger-supportere vil da inviteres til å designe, foreslå, utbedre, forhandle og endelig godkjenne Simpol’s politikk selv. I løpet av denne prosessen kan de benytte seg av tiltak som allerede er utviklet av politikerne, av ikke-statlige organisasjoner, eller de kan velge å dra nytte av uavhengige policy-eksperter.

Politikken vil forbli fullstendig provisorisk inntil tilstrekkelig internasjonal konsensus for gjennomføringen er oppnådd. På den måten vil Simpols policy-innhold forbli

  • Fleksibelt: Tiltakene, når de først er utviklet, kan til enhver tid endres fram til tidspunktet for gjennomføring, for å sikre at de passer verdens tilstand på den tiden fullstendig.
  • Demokratisk: Supportere som ønsker å ta del i kampanjen vil fortsatt ha mulighet til å bidra i prosessen helt fram til implementering.

Simpol er også globalt inkluderende. Det er ikke bare innbyggerne i demokratiske land som får delta i å utvikle policyen, men også regjeringene i ikke-demokratiske nasjoner vil på et senere stadie i kampanjen inviteres til å delta i alle internasjonale forhandlinger for å bestemme et endelig utvalg policyer.

Både innbygger-supportere og politikere som har underskrevet lovnaden vil inviteres før implementeringen til igjen å bekrefte støtten sin.

Subsidiaritet - Nærhetsprinsippet

For å sikre at Simpol bare inkluderer tiltak som virkelig trenger simultan implementering vil det i prosessen brukes ett unikt kriterium for å skille ut nasjonale policyer. På den måten oppnås et sunt skille mellom det globale nivået og det nasjonale nivået. Kriteriet uttrykkes gjennom følgende spørsmål:

Vil en ensidig gjennomføring av tiltaket av en enkeltnasjon (eller av en begrenset gruppe nasjoner) sannsynligvis medføre en betydelig konkurransemessig ulempe?

Dersom svaret er:

  • Nei: policyen kvalifiserer ikke til å inkluderes i Simpol fordi den kan implementeres av hvilken som helst nasjon (eller begrensete gruppe nasjoner) alene.
  • Ja: policyen kvalifiserer for å inkluderes i Simpol.

På denne måten vil kun passende policyer inkluderes, samtidig som suvereniteten til hver enkeltnasjon opprettholdes.

Til toppen

Et rammeverk for flere tiltak samtidig - multipolicy

Et av de unike trekkene ved Simpol er at det kan inkludere mer enn én policy. Ved å kombinere to eller flere komplementære policyer kan man sørge for at nasjoner som taper på å innføre en policy vil tjene på å innføre en annen, noe som dramatisk øker sjansen for å sikre globalt samarbeid.

Det følgende kan være eksempel på to policyer som kan kombineres og fohandles sammen, slik at de til sammen utgjør én Simultan Policy:

  • Skattlegging av internasjonal valutahandel (Tobinskatt): Denne skatten, dersom den inføres globalt og simultant, vil være risikofri for alle nasjoner, og kan generere betydelige summer fra finansmarkedet. Disse pengene kan videre brukes til å kompensere alle nasjoner som risikerer å tape på:
  • En avtale om reduksjon av karbonutslipp: Dramatiske kutt i CO2 utslipp i alle land verden over, med store kutt hos de mest høy-forurensende nasjonene, som USA og Kina. Nasjoner som vil oppleve disproporsjonale kostnader gjennom utslippskuttene sine kan følgelig kompenseres gjennom en avtalt formel, fra inntekter fra Tobinskatten.

Til toppen

To-trinns prosess

Når den lanseres vil prosessen for å utvikle Simpols politikk foregå i to trinn; det første for å inkludere de forskjellige perspektivene og prioritetene til supportere i hvert land; det andre - behovet for et endelig utvalg policyer som supportere og alle regjeringer kan enes om og implementere.

Trinn 1 vil lanseres når tilstrekkelig støtte for Simpol i prinsippet kommer fra politikere verden over. Trinn 2 vil først settes i gang når internasjonal støtte for Simpol allerede er utbredt og muligheten for implementering nærmer seg.

  • Trinn 1: Supportere deltar i sine egne uavhengige nasjonale prosesser for å utvikle Simpols politikkinhold. På den måten vil nasjonale perspektiver og prioriteringer tas hensyn til;
  • Trinn 2: Representanter fra hver nasjonale Simpol-organisasjon og deres regjeringer, i tillegg til representanter fra ikke-demokratiske regjeringer vil møtes for å forhandle frem et endelig sett med tiltak.

Til toppen

Simpol: en oversikt over hele prosessen

Til toppen