Siste nytt fra den norske kampanjen

07.04.2016 Skatteinnkreverne og -unndragernes dilemma

Aftenpostens avsløringer i forbindelse med Panama papers-saken gir oss innblikk i lyssky aktivitet både av aktører i Norge og resten av verden. Tusenvis av milliarder kroner, som ellers kunne kommet fellesskapet til gode, blir på lovlig eller ulovlig vis unndratt beskatning ved hjelp av såkalte skatteparadiser hvor skattesatsen er svært lav eller tilnærmet ikke-eksisterende. Samtidig synliggjør denne saken flere dilemmaer som både regjeringer og bedrifter befinner seg i. På den ene siden ønsker regjeringene skatteinntekter, men samtidig ønsker de å være "konkurransedyktige" nok til å tiltrekke seg investeringer og arbeidsplasser, følgelig kan ikke skattesatsen være for høy. Det samme gjelder for bedriftseiere som ikke nødvendigvis er ukomfortable med å betale skatt i prinsippet, men som opplever det som en nødvendighet å minimere utgiftene sine for å "utprise" konkurrentene, og følgelig benytter seg av mulighetene skatteparadisene tilbyr. Foreløpige tiltak har ført til at skatteflyktningene migrerer til neste frihavn. Denne utfordringen lar seg ikke løse av enkeltnasjoner alene, men krever globalt samarbeid, for eksempel slik Simpol foreslår.

11.06.2018 Trusler om utflagging, men cruisenæringen forurenser videre.

I denne artikkelen beskriver Jon Hustad hvordan cruisenæringen unngår beskatning og avgifter ved å true med utflagging. I møtet med effekten av uregulert global konkurranse blir regjeringen hjelpeløs og bøyer av for næringens krav, av frykt for at en eventuell utflagging vil gi tap av arbeidsplasser. Dette er et godt eksempel på den type problemer som Simpol ønsker å få bukt med.

18.08.2014 John Bunzl på besøk i Oslo

John Bunzl hadde et kort, men innholdsrikt besøk i Oslo nylig. Første stoppested var Stortinget hvor vi hadde en svært inspirerende samtale med SV-nestleder Bård Vegar Solhjell. Spesielt interessant var det å høre at Solhjell, med sin omfattende erfaring fra internasjonale forhandlinger, kjente seg igjen i Bunzls analyse av global ødeleggende konkurranse. «Mange land frykter bindende internasjonale avtaler fordi de er redd de som ikke blir med får fordeler. Andre spekulerer i å være gratispassasjerer. Det er viktig å finne måter å samarbeide på som kan skape felles løsninger på problemer, og der det er mindre risiko ved å binde seg!" uttalte Solhjell til Simpol-Norge etter møtet.

Neste post var Universitetet i Oslo hvor Bunzl presenterte Simpol for et interessert publikum. Ordstyrer var statsviter Øivind Bratberg, og etter presentasjonen leverte professor Thomas Hylland Eriksen fra Sosialantropologisk institutt en engasjerende kommentar. Etter en og en halv time var tiden ute, men med en rekke spørsmål fra salen kunne nok mange tenkt seg å fortsette en stund til.

02.07.2014 Norske statseide selskaper benytter seg av lavere skattesatser i Belgia

"Statoil og Statkraft sparte tilsammen 1,2 milliarder kroner i skatt til Norge i fjor, sammenlignet med at internbankenes resultat ville ha blitt skattlagt med 28 prosent her hjemme." [Aftenposten 02.07.14]

"Direktør i Treasury-avdelingen Unni Hongseth, Statkraft: Etableringen i Brussel er en del av vår kommersielle virksomhet og øker verdiskapingen i selskapet. Med økende internasjonal tilstedeværelse er det behov for et slikt kontor for å kunne konkurrere på lik linje med de andre kraftleverandørene på kontinentet."

Denne nyheten kommer nøyaktig en uke etter at Det internasjonale pengefondet publiserte sin studie om spillover-effekter av internasjonal bedrifts-beskatning. Rapporten vektlegger den ødeleggende effekten av at bedrifter unndrar seg beskatning, med særlig vekt på konsekvensene for utviklingsland.

Simpol-Norge kommenterer:Statoil & Statkraft følger et mønster som dokumentert av IMF, hvor nasjoner senker bedriftsskatten for å tiltrekke seg kapital fra internasjonale aktører. Slike eksempler viser hvorfor det er usannsynlig at regjeringer kommer til å samarbeide om internasjonale reguleringer, så lenge de ikke blir presset av en uavhengig global instans. Ettersom FN er for avhengige av nasjon-stater, faller det på oss borgere å bli en slik instans f.eks. gjennom en kampanje som Simpol.

23.06.2014 Jürgen Habermas uttaler seg om global styring

I et sjeldent intervju med Aftenposten i dag uttaler Jürgen Habermas følgende:

Både klimaforandringene og investorer som profitterer på stadig økende sosiale ulikheter, er problemer som bare kan løses gjennom verdensomspennende politiske avtaler. Det makter ikke dagens internasjonale organisasjoner.

Derfor må nye, overnasjonale bygges opp.

Simpol-Norge støtter opp om denne observasjonen. Det kan du også gjøre ved å skrive deg opp som Simpol-supporter i dag!

04.06.2014 Professor Thomas Hylland Eriksen gir sin støtte til Simpol

Professor Thomas Hylland Eriksen ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, var umiddelbart positiv da han først hørte om Simpol. 

Etter å ha lest John Bunzls bok "Global Domestic Politics" uttaler han til Simpol-Norge:

"Nesten alt er blitt globalisert unntatt demokratiet, og menneskehetens utfordring i vårt århundre kan umulig håndteres av enkeltstater som handler på egen hånd. John Bunzls forslag er like originalt som det er relevant, og ville representere et stort skritt i retning av å fremme kollektive mål som går ut over nasjonalstatens begrensede horisont."

13.04.2014 Klimapanelet: Vi trenger ny global orden

Det blir umulig å begrense global oppvarming uten et uhyre omfattende og forpliktende globalt samarbeid - på et nivå verden aldri har sett før.

"Det er nå behov for et internasjonalt samarbeid verden aldri har sett" uttaler lederen for FNs klimapanel Rajendra Pachauri i følge Aftenposten (13.04.2014) i forbindelse med publiseringen av klimapanelets tredje og siste rapport

"Og faktum er at toget for å kutte våre utslipp må forlate stasjonen veldig, veldig snart, og alle verdens samfunn må være om bord. Det er utenkelig å klare dette hvis vi fortsetter som nå og bedrifter, land, enkeltpersoner gjør litt som det passer dem."

Simpol Norge observerer at tiden er overmoden for å tenke nytt om globalt samarbeid. Ved å skrive deg opp som Simpol-supporter nå kan du bidra på demokratisk vis til å tvinge politikerne til samarbeid!

10.12.2013 Professor Guttorm Schjelderup om multinasjonale selskaper.

"Verden har kommet i en situasjon der store multinasjonale selskaper i praksis selv bestemmer sin egen skatt. Og det er vanskelig å se hvordan dette skal endre seg" sier professor Guttorm Schjelderup ved NHH til Dagens Næringsliv 10.12.2013.

Simpol-Norge gjenkjenner dette som et av trekkene ved dagens ødeleggende globale konkurranse. 

"Skal man faktisk sørge for at selskaper betaler skatt, må reglene endres" sier Schjelderup, før han fortsetter med forbeholdet: "interessene på verdensbasis er så sterke for å beholde skatteparadisene at det alltids vil finne steder som tilbyr lav eller ingen skatt - og samtidig svært begrenset åpenhet."

05.11.2013 Orkla truer med å flagge ut.

Orkla-sjef Åge Korsvold truer med å flytte produksjon ut av Norge dersom landbrukspolitikken legges om. [Dagens Næringsliv, 05.11.2013]

Simpol-Norge beskriver dette som et eksempel på hvordan ødeleggende global konkurranse legger store begrensninger på regjeringens handlingsrom. Våre folkevalgte er i realiteten bundet av et system hvor næringslivet kan true med å flytte utenlands og ta med seg kapital og arbeidsplasser.

Orkla er Norges største mat- og merkevareprodusent, med en markedsverdi på cirka 48 milliarder kroner.

Dersom rammebetingelsene for produksjon i Norge forverres, vil Orkla som en stor og ressurssterk aktør tilpasse seg på den mest rasjonelle måten. Dette kan vi gjøre enten i form av import av råvarer eller flytting av produksjon til utlandet, skriver Korsvold.

21.10.2013 Statsviter Øivind Bratberg om Simpol

Øivind Bratberg, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo uttaler om John Bunzl's siste bok "Global domestic politics" at "det var interessant lesning. Noe av det som slår en er balansegangen han driver mellom nokså teoretisk-abstrakte resonnementer på den ene siden og de konkrete forslagene på den andre. Det er en vanskelig balansegang, som han mestrer bedre enn de fleste i tilsvarende sjangre gjør.

Det er ikke lett å bevare troen på dagens nasjonalstatlige strukturer, i møte med globale kriser av ymse slag. Samtidig må politisk autoritet og beslutninger forankres et sted, og nasjonalstatene som enheter har vist seg ganske så levedyktige tross alt. Samtidig må de kanalene suppleres - og her kan avaz og andre aktører som SIMPOL! ha mye å bidra med. Fremtiden er åpen.