Om Simpol

Simpol - den simultane politikken - ble lansert i 2000 av forretningsmannen John Bunzl, som en løsning på verdens globale problemer. Kampanjen ledes av den Internasjonal Simultane Policy Organisasjonen (IPSO). Simpol har siden starten samarbeidet med politikere, akademikere, psykologer og støttende medborgere om å utvikle kampanjen.

Hvorfor trenger vi en Simultan Policy?

Vi tror at dersom problemer som klimaendringer, økonomisk ulikhet og usikkerhet er globale, så bør løsningene på problemene også være det.

For øyeblikket har vi ingen virkelig globale løsninger. I stedet stoler vi på at nasjonale styresmakter vil finne løsninger, samtidig som lite faktisk blir gjort. Hvorfor? Fordi enhver nasjon som forsøker å løse globale utfordringer på egen hånd står overfor en risiko - å bli en økonomisk taper i en kamp hvor det eneste alternativet er å vinne.

Realiteten er at behovene for å opprettholde internasjonal konkurransedyktighet og å løse globale problemer er grunnleggende motstridende. Dette plasserer regjeringene i en fastlåst situasjon hvor de forsøker å holde økonomien konkurransedyktig, samtidig som de globale problemen forverres.

På denne måten forsterkes problemene - statsledere senker skatter og standarder stadig lavere for å tiltrekke seg kapital over grensene - hele tiden ut i fra ønsket om å holde seg "internasjonal konkurransedyktig". Nivåene raser mot bunnen, mens problemen våre fortsetter å vokse.

For å reparere verden må vi gå fremover sammen - samtidig, og vi begynner i dag.

Løsningen vår er Simpol - den simultane policyen - en rekke policy-pakker som kombinerer flere saksområder innenfor globale utfordringer, og hvor hver pakke implementeres samtidig, på samme dato. På den måten vil ingen enkeltnasjon tape, men alle vinner.

Simpol betyr at vi kan takle alle problemene våre - klimaendringer, skatteregulering, ulikhet - til fordel for alle. Dersom nasjonene handler simultant kan de unngå å bli taperen som handler alene. Dersom de samarbeider om å løse flere saksområder i stedet for bare ett, kan de balansere kostnadene forbundet med den saken, med inntektene fra den andre.

Simpol er sunn fornuft. Det innebærer å bevege seg vekk fra ødeleggende global konkurranse til virkelig globalt samarbeid.

For å virkeliggjøre dette kjører vi kampanjer over hele verden, som via stemmeseddelen gir innbyggerne makten til å tvinge lederne sine til å implementere Simpol. Du kan støtte Simpol ved å undertegne nå, eller fortsett å lese for å lære mer om hvorfor Simpol er løsningen.

Simpol-NO

Dersom du ønsker å hjelpe til med den norske kampanjen, vennligst ta kontakt.

 

Politisk uavhengighet

For å opprettholde politisk uavhengighet aksepterer ikke Simpol Norge donasjoner fra profesjonelle aktører. Alle midler kommer fra private donasjoner og boksalg.