Bli en Simpol-supporter

Det er gratis å registrere støtten din til Simpol.

Din forpliktelse:

“Ved å støtte Simpol vil jeg i framtidige stortingsvalg stemme på HVILKET SOM HELST parti, innen rimelighetens grenser, som har signert lovnaden om å implementere Simpols utvalg av globale problemløsende policyer sammen med andre regjeringer. Eller, hvis jeg har en partipreferanse, vil jeg at mitt parti skal underskrive lovnaden. På den måten ivaretar jeg fortsatt den endelige retten til å stemme som jeg vil. Men jeg gir et sterkt signal til alle politikerne at jeg langt på vei vil foretrekke partier som har underskrevet lovnaden, til fordel for de som ikke har skrevet under.”

* Mandatory fields

(please tick as appropriate) (Newsletters are issued approximately 4 times per year)