Hva er det som feiler politikken?

Stemmeretten er et av de mektigste verktøyene du har - men det føles ikke lenger sånn. Mange av oss føler oss lurt og frusterte av de politiske lederne våre. Vi etterspør i økende grad handling - om klimaendringer, økonomisk ulikhet eller migrasjon. Men de reagerer ikke. Hvorfor?

Ødeleggende global konkurranse  - hver regjerings behov for å holde økonomien konkurransedyktig og attraktiv overfor investorer og transnasjonale selskaper, og jobbene de fører med seg - betyr at ingen regjeringer kan gjennomføre politikken som er nødvendig for å løse globale problemer. Det er fordi tiltakene vil øke kostnadene til bedriftene, så de blir mindre konkurransedyktige sammenlignet med bedrifter andre steder, og vil i verste fall føre til konkurs eller utflagging.

Følgelig skjer det bare små endringer, uavhengig av hvem vi stemmer på, fordi enhver som ender opp i regjering ikke kan unngå å ta del i den onde sirkelen som ødeleggende global konkurranse innebærer. Derfor ender de med å implementere omtrent den samme nyliberale politikken. Og så forverres problemene våre. Av den grunn har stemmene våre blitt verdiløse når det kommer til de virkelig betydningsfulle temaene, og vi som borgere føler oss maktesløse. Vi kaller dette pseudo-demokrati.

Bruke stemmeretten vår til å ta tilbake verden

Men akkurat da du trodde stemmeretten din hadde blitt meningsløs gjør Simpol den til det kraftigste redskapet for global rettferdighet. Og du kan ha det litt moro i samme slengen.

I stedet for å stemme på det ene eller andre partiet ut ifra et urealistisk ønske om at de skal kunne levere virkelig endring, kan du bruke stemmeretten din til å få alle partiers politikere til å støtte opp om Simpol. Det blir litt som å ha to stemmer - en global stemme i tillegg til din nåværende nasjonale stemme.

Ved å bli med i Simpol sier du til politikerne at du i alle fremtidige stortingsvalg vil gi klar preferanse til partier og politikere som støtter Simpol, på bekostning av dem som ikke gjør det. På den måten risikerer politikerne som ikke støtter Simpol å miste mange velgere  - og potensielt stortingsmandater - til dem som støtter Simpol. Så deltagelsen i Simpol blir din globale stemme. Og så på valgdagen avgir du nasjonale stemmen din, som alle andre.

Og det fungerer! Ta en titt på den stadig voksende listen av politikere som støtter Simpol.

Simpol er den simple måten vi bruker stemmeretten vår til å ta tilbake verden. Det er måten vi transcenderer polarisering og skyldfordeling. Det er måten vi hever oss over "høyresiden mot venstresiden", "nasjonalist mot globalist" og "oss mot dem" for å adressere det som virkelig betyr noe. Simpol betyr at vi alle er én, unike i våre ulikheter, og likevel forent i vår beslutning om å løse globale problemer, simultant og i fellesskap, slik at alle kan vinne. Vil du bli med oss?