Løser globale problemer

Det er lett å tenke at globale problemer som klimaendringer ikke løses fordi regjeringene er inkompetente eller korrupte, eller at næringslivet er drevet av profittjag.

Men i Simpol har vi identifisert årsaken til at regjeringene ikke gjør nok, og hvorfor bedrifter fortsetter i feil spor - og det fenomenet kalles "ødeleggende global konkurranse". Les mer for å forstå hvordan ødeleggende global konkurranse påvirker oss alle, eller se videoen med vår grunnlegger John Bunzl. 

Hvordan ødeleggende global konkurranse fungerer

Klimaendringer. Skatteunndragelse. Økonomisk ulikhet. Du kan velge hvilket som helst globalt tema og være sikker på at ødeleggende global konkurranse forhindrer regjeringer fra å løse det.

Tenk på klimaendringer. Hovedmåten å løse det på er å redusere karbonutslipp. Omtrent alle er klar over dette, likevel er det svært få land som aktivt reduserer utslippene sine så mye som nødvendig. Hvorfor?

De fleste av oss tenker at dette er fordi lederne våre ikke vet bedre, eller beskytter egne eller noen andres interesser. Men forsøk å plassere deg i deres sko for et øyeblikk.

For at et land skal kunne redusere utslippene sine må det gjennomføre omfattende tiltak - vedta lover som regulerer og skattlegger storkapitalen, så de reduserer sine utslipp.

Men en regjering som gjør dette på egen hånd pådrar seg en risiko: at storkapitalen tar med seg næringen sin, og tusenvis av jobber, til et annet land som ikke har så strenger lover og reguleringer. På den måten har regjeringen gjort nasjonaløkonomien mindre konkurransedyktig sammenlignet med andre land. En konsekvens av at bedrifter og jobber forsvinner utenlands vil være at økonomien svekkes, slik at regjeringen sannsynligvis ikke blir gjenvalgt. Resultatet er at ingen regjeringer tar grep, samtidig som problemene våre bare tiltar.

Denne ødeleggende konkurransen mellom nasjoner for å tiltrekke seg kapital, investeringer og jobber pågår hele tiden, og det er en ond sirkel. Den triste virkeligheten vi må innse er at det er ikke regjeringene som ikke ønsker å handle, men ødeleggende global konkurranse innebærer at de ikke kan.

Hva vi kan gjøre med det

Men hva om du kan bidra til å frigjøre regjeringene fra å kjempe om kapital, så de i stedet kan samarbeide om framtiden vår? Hva om du kan bli del av en bevegelse som gjør det mulig å bruke stemmeretten vår på en helt ny måte, for å bryte den onde sirkelen, og presse regjeringene til samarbeid?

Velkommen til Simpol - den internasjonale borgerkampanjen for å løse globale problemer!

Simpol er en forkortelse for den simultane policyen - politiske tiltak for å løse globale problemer på samme tid, på samme dato, slik at alle nasjoner vinner. Gjennom Simpol kan du bidra til disse politiske tiltakene og presse regjeringene til å iverksette dem.

Å bli med i Simpol er som å globalisere kraften i stemmeretten din. Som simpolsupporter har du ikke lenger bare en nasjonal stemme - du sender også et kraftfullt signal til politikerne at de må støtte Simpolkampanjen. Dersom de ikke gjør det risikerer de å miste stemmen din til en konkurrerende stortingskandidat som gjør det. Kampanjen er allerede i gang og støttes av disse politikerne.

Så hva venter du på? Meld deg på Simpol nå for å globalisere stemmen din. Her kan du lese mer om Simpol, eller kjøp en kopi av The Simpol Solution for å få en bedre forståelse av den kritiske evolusjonsmessige utfordringen globalisering stiller oss overfor, og hvordan du og andre borgere rundt i verden bidrar gjennom Simpol til å ta oss til neste nivå i globalt samarbeid.