Bryter ned barrierene for
å løse verdens problemer.
 

Velkommen til den norske Simpol-kampanjen!

Hva Simpol er og hvordan det fungerer:

Den Simultane Policy-kampanjen (Simpol) inviterer norske stemmeberettigede og borgere verden over til å bruke stemmene sine på en helt ny måte. Vi ønsker å oppmuntre politikerne til å løse verdensomspennende problemer som global oppvarming, reguleringer av finansmarkedet, miljøødeleggelser, krig og sosial urettferdighet.

Simpol tilbyr en måte å løse dagens globale problemer på. Dette er problemer hver enkelt regjering ikke kan løse ved å handle på egen hånd.

Årsaken er at disse problemene overskrider landegrensene. Konkurranse mellom regjeringene for å tiltrekke seg investeringer og jobber, gjør at markedet - ikke folket - langt på vei styrer beslutningene.

Regjeringene kan ikke handle alene for å løse disse problemene. Enhver regjering som forsøker, vil gjøre økonomien sin mindre konkurransedyktig. Dette vil føre til inflasjon, arbeidsledighet eller i verste fall økonomisk kollaps. Enhver regjering som handler først, vil tape på det! Og så lenge regjeringene står fast i dette systemet, er det markedet som fortsetter å styre politikken - ikke vi, folket.

Simpol søker å bryte denne onde sirkelen ved å oppmuntre folk over hele verden til å tvinge politikerne og regjeringene til å samarbeide globalt om å gjennomføre passende tiltak til alles beste - simultant.

Bare ved å implementere løsningene samtidig, kan problemene våre løses på en måte som gjør at ingen land, bedrift eller borger taper på det. Det er først ved å handle globalt og simultant at regjeringene kan gjenvinne kontrollen over de globale markedene. Hvis alle nasjonene handler sammen, så vinner alle sammen.

Samtidig implementering vil sikre at ingen land blir mindre konkurransedyktig som resultat av å følge en politikk som er rett for planeten, og som realiserer menneskenes høyere aspirasjoner. Men politikerne vil ikke handle sammen globalt med mindre vi tvinger dem!

Så vennligst bidra nå ved å melde deg på som Simpol-supporter helt kostnadsfritt.

Ved å støtte Simpol gir du beskjed til politikerne at ved framtidige stortingsvalg kommer du til å stemme på HVILKET SOM HELST parti, innenfor rimelighetens grenser, som har skrevet under på lovnaden; en skriftlig støtte til prosessen som vil føre til en simultan implementering av politiske løsninger på globale problemer. Eller, hvis du har et foretrukket parti, betyr støtten din at du ønsker at ditt parti skal forplikte seg til Simpol.

På den måten bevarer du fremdeles den endelige retten til å stemme som du vil. Men samtidig gir du klar beskjed til politikerne at du langt på vei foretrekker dem som har underskrevet lovnaden, til fordel for dem som ikke har skrevet under. Ettersom mange stortingsmandater - og til og med hele stortingsvalg - iblant avgjøres av en relativt liten andel stemmer, kan selv en forholdsvis liten andel tilhengere av Simpol gjøre at det blir av vital interesse for politikerne å signere lovnaden. Dette er den enkle metoden supporterne bruker for å fremme sin sak.

Simpols tilnærming er fredelig, åpen, demokratisk, og den er gratis. Ved å støtte Simpol får du muligheten til:

  • å bidra, hvis du vil, til å formulere spesifikke lovforslag for å løse globale problemer, og
  • slå deg sammen med andre til å bruke stemmen din på en ny og effektiv måte for å tvinge politikere fra alle partier og nasjoner til å implementere de lovene.

Ved å støtte Simpol gjør du deg selv til en del av den globale politiske løsningen!

Til toppen

Simpol i et nøtteskall: John Bunzl på TEDx Berlin

"The Political Prisoner's Dilemma": John Bunzl at TEDx Berlin, November 2012


Siste nytt fra Simpol-Norge...

Photo: Wikimedia commons.

I denne artikkelen beskriver Jon Hustad hvordan cruisenæringen unngår beskatning og avgifter ved å true med utflagging. I møtet med effekten av uregulert global konkurranse blir regjeringen hjelpeløs og bøyer av for næringens krav, av frykt for at en eventuell utflagging vil gi tap av arbeidsplasser. Dette er et godt eksempel på den type problemer som Simpol ønsker å få bukt med.

Skatteunndragelse må løses på globalt nivå.

Aftenpostens avsløringer i forbindelse med Panama papers-saken gir oss innblikk i lyssky aktivitet både av aktører i Norge og resten av verden. Tusenvis av milliarder kroner, som ellers kunne kommet fellesskapet til gode, blir på lovlig eller ulovlig vis unndratt beskatning ved hjelp av såkalte skatteparadiser hvor skattesatsen er svært lav eller tilnærmet ikke-eksisterende...Opens internal link in current windowLes mer.

Scheel-utvalget bidrar til "race to the bottom"

Scheel-utvalget la nylig fram sin rapport om forslag til skatteendringer i en internasjonal økonomi preget av konkurranse mellom bedrifter og nasjoner. Forslaget innebærer en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 27% til 20% - et grep som er tenkt å skulle øke Norges konkurransedyktighet og tiltrekke seg utenlandske investorer.

Simpol-Norge gjenkjenner trenden med redusert selskapsskatt og ønsker å påpeke det paradoksale i at Norge med en slik endring vil bli en av pådriverne i dette kappløpet mot bunnen. Paradoksalt fordi grepet med å redusere skattesatsen kun vil ha effekt så lenge ikke andre sammenlignbare land også reduserer sin skattesats! I det lange løp vil følgelig ingen tjene på å redusere selskapsskatten. For å løse denne utfordringen trenger vi globalt samarbeid.

Flere nyheter...

Klikk Opens internal link in current windowher for tidligere nyheter.