Bryter ned barrierene for
å løse verdens problemer.
 

Bakgrunn

Hvorfor er regjeringer og politiske partier ikke lenger i stand til å løse de økende globale problemene våre? Vi forklarer hvordan Simpol kan tilby en effektiv måte å løse problemene på.

Hva forhindrer regjeringer fra å løse globale problemer?

Det er en vanlig antakelse at politikere og regjeringer har muligheten til å løse mange av dagens globale problemer - som global oppvarming, fattigdom og reduksjon i naturressurser. Det eksisterer åpenbart løsninger i form av skattlegging, reguleringer og overgang til nye miljøvennlige teknologier. Det eneste som mangler, sies det, er den politiske viljen til å gjennomføre det.

Så hvorfor gjennomfører ikke politikerne og regjeringene det?

Vanskeligheten er at disse løsningene utvilsomt vil koste mer for næringslivet. Høyere skatter og reguleringer av bedrifter vil gjøre dem mindre innbringende. Derfor tør ingen regjeringer å gjennomføre disse løsningene alene, fordi de frykter at bedrifter og investorer rett og slett flytter til, eller skaffer en underleverandør i, et annet land hvor reguleringene er mindre strenge og hvor kostnadene er lavere. Å implementere løsninger på globale problemer vil altså gjøre at enkeltnasjoner taper overfor konkurrerende nasjoner. Og ettersom alle nasjoner tar del i den globale økonomien så lider de alle av den samme frykten.

"Den rene sannheten om politikken rundt klimaendringene er at ingen land vil ofre økonomien sin for å møte denne utfordringen." [Tidligere statsminister i Storbritannia, Tony Blair. The Guardian, 03.11.05]

Som om ikke det var nok vil nasjonene ofte svekke reguleringer som skal beskytte samfunn og miljø, slik at det blir mer attraktivt for globale investorer og bedrifter å drive næring i det landet. Ideen er at det vil bringe mer investeringer og jobber - og for en periode vil det gjøre det. Men det er naturligvis bare inntil konkurrerende nasjoner gjør det samme!

Det er derfor at ingenting endres bortsett fra at problemene våre bare blir verre. Det er en ond sirkel alle nasjonene er fanget i; et farlig spill som ingen nasjon kan vinne, og til slutt vil alle tape.

"Det er et kollektivt handlingsproblem internasjonalt". [Tidligere Miljøvernminister i Storbritannia, David Miliband. The Financial Times, 06.12.06]

Har næringslivsledere eller globale investorer skylda?

Dersom politikerne er offer for en ond sirkel forårsaket av den frie bevegelse av kapital og bedrifter, så må det vel være investorer eller næringslivsledere sin feil? Men det er altså ikke tilfellet. Næringslivsledere presses, gjennom konkurranse, til å oppsøke de mest innbringende investeringer og muligheter, og det innebærer ofte å ofre sosiale og miljømessige interesser for å maksimere profitten. Enhver bedrift som er ute av stand til å maksimere profitten kommer til å tape overfor konkurrenter med færre skrupler. Som lederne selv sier, “hvis ikke vi gjør det, vil konkurrentene våre gjøre det”. Det samme gjelder globale investorer som vurderes ut fra gevinsten de skaffer klienten sin. Investorer og næringslivsledere er altså ikke generelt mindre klar over globale problemer enn resten av samfunnet. Men, i likhet med politikerne våre, er de fanget i en ond sirkel av ødeleggende konkurranse og de har ingen vei ut av den.

Sett i dette lyset er global oppvarming, overdreven makt til næringslivet, den økende energikrisen eller våre mange andre globale problemer ikke det virkelige temaet her. Fordi den felles underliggende barrieren til løsninger er den samme: at nasjoner er fanget i en ond sirkel av ødeleggende konkurranse som de ikke kan rømme fra. Global oppvarming, fattigdom, usikkerhet om energi og så videre er ikke problemet.

Problemet er mangelen på internasjonalt samarbeid!

Hvorfor føler jeg meg så maktesløs i denne situasjonen og hvorfor har det blitt meningsløst for meg å stemme?

Ødeleggende konkurranse mellom nasjoner, forårsaket av den globale, frie bevegelsen av kapital og bedrifter, har en viktig effekt på politikken. Fordi ethvert parti som kommer i regjering ikke har noe annet valg enn å opprettholde nasjonens internasjonale konkurranse-dyktighet og attraktiviteten overfor globale investorer og bedrifter. Selv grønne partier blir tvunget til å forkaste eller vanne ut politikken sin kraftig når de kommer til makt for å unngå at kapital, arbeidsplasser og investeringer forsvinner til andre land. Dette er årsaken til at alle partier, når de havner i regjering, ender opp med å gjennomføre stort sett den samme markeds- og næringslivsvennlige politikken, slik at det spiller liten rolle om du stemmer på den ene eller den andre. Å se utelukkende til politikerne og regjeringene for å løse problemene våre har derfor blitt håpløst. Det er også årsaken til at et økende antall innbyggere innser at stemmene deres ikke lenger utgjør den store forskjellen og at mange ikke lenger bryr seg om å stemme ved stortingsvalg.

For å løse globale problemer må borgere rundt om i verden tvinge politikere og regjeringer fra ødeleggende internasjonal konkurranse til fruktbart globalt samarbeid. Den Simultane Policyen (Simpol) er en måte - kanskje den eneste måten - vi som borgere kan sørge for at det skjer.

Selv om du tror at stemmen din har blitt bortkastet tilbyr Simpol nå borgere over hele verden en måte å gjøre stemmene sine mer virkningsfull enn de noensinne trodde var mulig. Så vennligst bli en Simpol-supporter og gjør deg selv del av den globale politiske løsningen!

Til toppen

Hvor ille må det bli før DU går til handling?

Mislykkede klimaforhandlinger i København, 2009. [Foto: Diana Trimble]
1,2 milliarder mennesker i verden lever i ekstrem fattigdom.
Opprør mot innstrammingspolitikken i Spania, 2012.